Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Zdeněk Š.
03.12.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
rychlost korektnost
Avatar Matúš Š.
20.08.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost dodání Studentské ceny
Slabiny:
Eshop vypadá tak trochu amatérsky
Celkový názor:
Dodání bylo překvapivě rychlé, komunikace standardní. Určitě využiji znovu.
Avatar Jana N.
25.07.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Velký výběr, rychlé dodání, proti jiným stejným výrobkům kvalitnější výrobek.

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje:

Provozovatel
Tomáš Ptak
Koperníkova 1613/15
73701 Český Těšín
Česká republika

IČ: 02509300
Neplátce DPH
Odpovědná osoba a kontakt
Tomáš Ptak
+420 737 406 943
info@studentskevychytavky.cz
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Upozornění - po vytvoření objednávky musíte nejpozději do 5 minut obdržet e-mail potvrzující Vaší objednávku, v opačném případě volejte na číslo 737 406 943, nebo pište na e-mail info@studentskevychytavky.cz

1) O registraci a vymezení pojmů

 

 

 

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v obchodě „studentskevychytavky.cz“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

 

 

 

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

 

 

Prodávající je provozovatelem tohoto e-shopu studentskevychytavky.cz – Tomáš Ptak.

 

 

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

 

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu v tomto obchodě „studentskevychytavky.cz“

 

 

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s provozovatelem eshopu studentskevychytavky.cz považován za podnikatele a právo na odstoupení od kupní smlouvy uvedené níže je platné pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele.

 

 

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

 

 

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

 

 

O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

 

 

3) Druhy dopravy včetně jejich cen a doby dodání naleznete zde:

 

 

 

https://studentskevychytavky.cz/cs/content/1-ceny-dopravy

 

 

 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

 

 

 

4) Záruka

 

 

 

V emailu dostanete vždy fakturu za zakoupené zboží (Při platbě předem obdržíte fakturu po uhrazení objednávky v příloze emailu týkajícího se přijetí platby, v případě platby při převzetí obdržíte fakturu ihned po vytvoření objednávky v příloze emailu ohledně potvrzení objednávky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zásilky a činí od tohoto data 24 měsíců.

 

 

 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

 

 

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

 

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1824-1827 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě prosím uveďte, že odstupujete od kupní smlouvy s číslem objednávky, datumem nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy musíme od Vás obdržet nejpozději 14-tý den od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

 

Možnost vrátit zboží do 14 dnů se týká i zboží rozbaleného, avšak bez známek používání. V případě vrácení mikrosluchátek je podstatné, zdali byla porušena ochranná plomba krabičky se sluchátky - v případě, že plomba není porušena, tak je vrácení možné, v opačném případě se na tento případ vztahuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku kdy nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V závislosti na konkrétním modelu zakoupeného mikrosluchátka můžeme v daném případě odstoupení od kupní smlouvy i po stržení ochranné plomby po individuálním posouzení uznat, avšak v daném případě může být uplatněna sankce ve výši až 650 Kč pro potřebnou dezinfekci, nebo náhradu přijatého zboží zbožím náhradním. Výjimka pro vrácení zboží platí také pro počítačové programy dodávané společně se zbožím, kdy v případě odstoupení od kupní smlouvy může být odečtena hodnota užívaného softwaru.

 

Praktický příklad pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku do 14 dní od převzetí zboží - pokud zboží zasíláte zpět k nám, tak náklady jsou na Vaší straně (straně kupujícího), můžeme vám poskytnout náklady na přepravu od nás k vám, ale pouze jejich nejlevnější variantu, což znamená, že v případě, že byla v době nákupu možnost objednat zboží s doručením k vám zdarma ale vy jste zvolili nějakou jinou variantu doručení, kde již poplatek byl, tak v daném případě nevzniká nárok na proplacení poštovného, neboť jste si nevybrali nejlevnější variantu přepravy k vám.

 

Kupující má právo obdržet také náhradu dopravy zboží od prodejce (studentskevychytavky.cz) k vám ovšem pouze za nejlevnější dostupné doručení objednávky k vám, tzn. v případě volby expresního dodání za 249 Kč Vám bude nahrazena pouze hodnota nejlevnější možné dopravy. Dle paragrafu 1820 písmena g ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Zboží pečlivě zabalte společně s kopií faktury a také s podepsaným odstoupením od kupní smlouvy doručte na naší adresu. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, původní ochranný fóliový obal nesmí být odstraněn ani porušen. Neposílejte zboží na dobírku. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě vrácení zboží bez původního obalu bude uplatněn vůči spotřebiteli nárok na uvedení zboží do původního stavu.

 

Zboží vracejte na aktuální adresu, která je uvedena na počátku těchto podmínek.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 

na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

 

na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

 

na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

7) Reklamace

 

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

 

Jak zásilku připravit

 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

8) Reklamační řád

 

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. V záruční době využíváte odpovědnosti prodejce nebo poskytovatele služeb za vady, které se vyskytly po prodeji. Záruka se však nevztahuje na vady, způsobené běžným opotřebením při používání věci.

 

V případě reklamace zašlete výrobek na adresu uvedenou na počátku těchto podmínek. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

 

Vadné nebo poškozené zboží může být opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

 

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

 

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Běžně jsou reklamace vyřizovány během 2-4 týdnů od obdržení zásilky.

 

Většinu obrázků, které můžete nalézt v popisech produktů jsou naše vlastní či přímo od výrobce a bez našeho souhlasu nesmí být jakkoliv dále šířeny, či využívány. 

 

Kupující je povinen převzít objednané zboží, v případě, že objednávka, která je kupujícímu doručována nebude kupujícím převzata, nebo v případě, kdy bude odepřeno přijetí zásilky, tak je nutné aby kupující provedl úhradu nákladů spojených s vynaloženým poštovným a zabalením dané objednávky.

Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.

V případě sporu z kupní smlouvy má spotřebitel právo využít rovněž mimosoudní řešení sporů podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího spotřebitele. Mimosoudní vyřizování stížností zprostředkovává také dTest, o.p.s, IČO: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 (www.dtest.cz). Tento postup není mimosoudním řešením sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a není jím dotčeno uplatnění nároků u příslušného soudu nebo u subjektu mimosoudního řešení sporů podle čl. 11.1.

Jako kupující se zavazujete, že produkty zakoupené na stránkách prodávajícího - www.studentskevychytavky.cz nezneužijete k nelegálním účelům a budete při jejich používání postupovat v souladu s platnými zákony dané země, ve kterých tyto produkty používáte, či testujete. Prodávající Tomáš Ptak, IČ: 02509300 nenese žádnou odpovědnost v případě zneužití těchto produktů na nelegální účely, resp. použití na území Českém Republiky. Příklady použití produktů uvedené na těchto stránkách jsou pouze ilustrativní a slouží k vytvoření představy o teoretických možnostech produktů!

Více informací o použití Cookies:

https://studentskevychytavky.cz/cs/content/2-cookies

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tomáš Ptak, IČ 02509300 se sídlem Koperníkova 1613/15, 73701 Český Těšín (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Koperníkova 1613/15, 73701 Český Těšín

Email: info@studentskevychytavky.cz

Telefon: +420737406943

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu

 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

 

V cenách jsou již započteny i recyklační poplatky. Vysloužilé spotřebiče/baterie můžete odevzdat zde:

http://www.remabattery.cz/index.php/cz/sberna-mista/seznam-sbernych-mist.html

http://www.remasystem.cz/index.php/cz/sberna-mista.html

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 3. 1. 2014 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.