Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Můj první nákup a musím říct, že obdivuji rychlost dodání - objednáno v sobotu, doručeno v pondělí, to už snad konkurují i Alze? :D


08.06.2020

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Absolutní spokojenost, rychlé dodání, produkt také super
Celkový názor:
Sem se ještě vrátím, doporučuji


25.05.2020

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Vše v pořádku.Rychlé dodání.


14.05.2020

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Výhody:
rychlost vyřízení objednávky
Celkový názor:
Velice jsem byl s nákupem spokojen. Obchod doporučuji!


13.05.2020

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
výborná komunikace a odborný přístup, dokonce při objednávání mě méně známého zboží byly doporučeny lepší varianty


11.05.2020

Obchodní podmínky

 

Provozovatel (kontaktní adresa)

Tomáš Ptak

Koperníkova 1613/15

73701 Český Těšín

Česká republika

IČ: 02509300

Neplátce DPH

 

Odpovědná osoba a kontakt

Tomáš Ptak

+420 737 406 943

info@studentskevychytavky.cz

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Upozornění - po vytvoření objednávky musíte nejpozději do 5 minut obdržet e-mail potvrzující Vaší objednávku, v opačném případě volejte na číslo 737 406 943, nebo pište na e-mail info@studentskevychytavky.cz

Pokud máte problém s vytvořením objednávky, tak lze objednávky vytvořit také po telefonu na kontaktních telefonech uvedených v sekci "O nás".

V případě objednávek na území Slovenska můžete využít přímo slovenské verze stránek na www.studentskevychytavky.eu

 

1) O registraci a vymezení pojmů

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v obchodě „studentskevychytavky.cz“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Prodávající je provozovatelem tohoto e-shopu studentskevychytavky.cz – Tomáš Ptak.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu v tomto obchodě „studentskevychytavky.cz“

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3) Druhy dopravy včetně jejich cen a doby dodání naleznete zde:

http://studentskevychytavky.cz/cs/content/1-ceny-dopravy

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

4) Záruka

V emailu dostanete vždy fakturu za zakoupené zboží (Při platbě předem obdržíte fakturu po uhrazení objednávky v příloze emailu týkajícího se přijetí platby, v případě platby při převzetí obdržíte fakturu ihned po vytvoření objednávky v příloze emailu ohledně potvrzení objednávky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zásilky a činí od tohoto data 24 měsíců.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1824-1827 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je nutné odstoupení od kupné smlouvy zaslat doporučeným dopisem na kontaktní adresu uvedenou na počátku těchto podmínek, uveďte, že odstupujete od smlouvy s číslem objednávky, datumem nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz, je nutné aby dopis došel nejpozději 14-tý den od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Praktický příklad pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku do 14 dní od převzetí zboží - pokud zboží zasíláte zpět k nám, tak náklady jsou na Vaší straně (straně kupujícího), můžeme vám poskytnout náklady na přepravu od nás k vám, ale pouze jejich nejlevnější variantu, což znamená, že v případě, že byla v době nákupu možnost objednat zboží s doručením k vám zdarma ale vy jste zvolili nějakou jinou variantu doručení, kde již poplatek byl, tak v daném případě nevzniká nárok na proplacení poštovného, neboť jste si nevybrali nejlevnější variantu přepravy k vám.

Kupující má právo obdržet také náhradu dopravy zboží od prodejce (studentskevychytavky.cz) k vám ovšem pouze za nejlevnější dostupné doručení objednávky k vám, tzn. v případě volby expresního dodání za 249 Kč Vám bude nahrazena pouze hodnota nejlevnější možné dopravy. Dle paragrafu 1820 písmena g ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stjeným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tí nezvniknou další náklady.

Zboží pečlivě zabalte společně s kopií faktury a také s podepsaným odstoupením od kupní smlouvy doručte na naší adresu. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, původní ochranný fóliový obal nesmí být odstraněn ani porušen. Neposílejte zboží na dobírku. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě vrácení zboží bez původního obalu bude uplatněn vůči spotřebniteli nárok na uvedení zboží do původního stavu.

Možnost vrátit zboží do 14 dnů se týká zboží rozbaleného, avšak bez známek používání. V případě vrácení mikrosluchátek, u kterých bude patrné jejich používání může být uplatněna sankce ve výši 500 Kč pro potřebnou dezinfekci sluchátka. Vyjímka pro vrácení zboží platí také pro počítačové programy dodávané společně se zbožím, kdy v případě odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může být odečtena hodnota užívaného softwaru.

Zboží vracejte na adresu provozovatele tohoto e-shopu, která je uvedena na počátku těchto podmínek.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

7) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

8) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. V záruční době využíváte odpovědnosti prodejce nebo poskytovatele služeb za vady, které se vyskytly po prodeji. Záruka se však nevztahuje na vady, způsobené běžným opotřebením při používání věci.

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Vadné nebo poškozené zboží může být opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Běžně jsou reklamace vyřizovány během 2-4 týdnů od obdržení zásilky.

9) Ochrana osobních údajů

9.1        Osobní údaje kupujících  jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou zboží  kupující  souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté prodávajícímu, budou poskytnuty a  použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám (vyjma přepravních služeb) a chráněny v souladu s předpisy České republiky.

9.2        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.3        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl tímto poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.4        Spokojenost s nákupem se zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky od heuréky, do něhož je prodávající zapojen. Dotazníky jsou zasílány po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti kupující neodmítne zasílání obchodních sdělení nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu. Kupující má možnost kdykoliv souhlas s poskytnutými údaji odmítnout a požádat o výmaz údajů a to napsáním na email info@studentskevychytavky.cz

 Většinu obrázků, které můžete nalézt v popisech produktů jsou mé vlastní či přímo od výrobce a bez mého souhlasu nesmí být jakkoliv dále šířeny, či využívány. V případě, že se zajímáte o nákup nějakého čaje z mé nabídky, tak vám mohu zaručit, že se jedná o výhradně přírodní produkt, přímo od výrobce, bez jakýchkoliv chemických přísad a dodatků. Cena již zahrnuje všechny případné poplatky. Vyjímky z reklamace u hodinek - baterie v hodinkách podléhá záruce, avšak doba životnosti je zcela a pouze závislá na podmínkách užívání, takže je ve většině případů kratší než doba záruky - 24 měsíců. Dále se záruka u hodinek nevztahuje na mechanické poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, nebo tahu vzniklého oděrem, skla, na opotřebení způsobené běžným nošením, na poškození způsobené nárazem, úderem, chemickými látkami, korozí, stykem se silným magnetickým polem, vysokými teplotami nebo jejich náhlými změnami, na vady způsobené nedodržením návodu k používání a na vady způsobené cizím zásahem což je například neodborná výměna baterie.

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující je povinen převzít objednané zboží, v případě, že objednávka, která je kupujícímu doručována nebude kupujícím převzata, nebo v případě, kdy bude odepřeno přijetí zásilky, tak je nutné aby kupující provedl úhradu nákladů spojených s vynaloženým poštovným a zároveň úhradu smluvní pokuty ve výši 100 Kč za nevyzvednutí zaslaného zboží a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k úhradě, v opačném případě může být smluvní pokuta zvýšena o dodatečných 200 Kč kvůli nákladům na následné vymáhací řízení. Kupující bude v tomto případě na úhradu nákladů s poštovným upozorněn e-mailem nebo telefonicky. Zároveň se bude prodávající snažit kupujícího o konci lhůty k vyzednutí objednaného zboží upozornit e-mailem na poskytnutou emailovou adresu, popřípadě telefonicky.

 

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.

V případě sporu z kupní smlouvy má spotřebitel právo využít rovněž mimosoudní řešení sporů podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího spotřebitele. Mimosoudní vyřizování stížností zprostředkovává také dTest, o.p.s, IČO: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 (www.dtest.cz). Tento postup není mimosoudním řešením sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a není jím dotčeno uplatnění nároků u příslušného soudu nebo u subjektu mimosoudního řešení sporů podle čl. 11.1. Nepoužívejte špionážní produkty/výrobky na porušování práv a soukromí jiných osob. Prodejce nenese žádnou odpovědnost v případě zneužití těchto výrobků na nelegální účely. Před použitím se seznamte s podmínkami (právo, technické předpisy, vyhlášky apod.). Pro provozování výrobků v daném státě. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V cenách jsou již započteny i recyklační poplatky. Vysloužilé spotřebiče/baterie můžete odevzdat zde:

http://www.remabattery.cz/index.php/cz/sberna-mista/seznam-sbernych-mist.html

http://www.remasystem.cz/index.php/cz/sberna-mista.html

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 3. 1. 2014 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.